Organizační požadavky

Příjezd kapely, parkování

Nutnou podmínkou je zajištění bezpečného (hlídaného) parkování v areálu koncertu. Obvykle jde o stání pro jednu dodávku a jedno osobní auto. V rámci stěhování aparatury je ideální zajistit možnou vykládku přímo u manipulačního prostoru, kde proběhne příprava na koncert. Pokud není možné zajet dodávkou co nejblíže, prosíme o zajištění minimálně dvou pomocníků, kteří pomohou s vykládkou.

Šatna

Je vhodné zajistit kapele vyhrazený prostor v back-stage. Požadavky: stůl, dostatek židlí, el. Zásuvky 230 V, WC. U občerstvení žádáme 6×0,5l láhev vody. Uvítáme drobné občerstvení pro kapelu a její doprovod (cca 6 osob).

Příprava vystoupení

Pro urychlení přípravy nástrojové aparatury je vhodné zajistit zastřešený, suchý a dobře osvětlený prostor. Prostor musí být k dispozici minimálně 30 minut před vystoupením a 30 minut po vystoupení (rozbalení a sbalení nástrojové aparatury). Z přípravny musí být přímá cesta na podium, ideálně k dispozici pomocníci pro stěhování.

Zvuková zkouška

Kapela pro své vystoupení potřebuje minimálně 15 minut na nastěhování a sestavení aparátu na pódium a dalších 15 minut pro zvukovou zkoušku. Zvuková zkouška musí probíhat za plné spolupráce organizátora a zvukaře, pódium před vystoupením musí být připraveno (vyklizeno od předchozích vystupujících). Veškeré odchylky je nutné konzultovat s kapelou dopředu.

Autorské poplatky

Oznámení hudební akce na OSA apod. zařizuje podle zákona výhradně pořadatel akce. Stejně tak hradí i příslušné poplatky, které jsou mu za veřejnou hudební produkci vyměřeny.